fbpx

Therapie Vormen

Ik maak gebruik van verschillende technieken gericht op de leeftijd van de cliënt. Zo zou ik met kinderen meer technieken gebruiken uit de creatieve therapie dan bij Jongeren, adolescenten of volwassenen. Bij deze zou ik meer gebruik maken van NLP of Hypnotherapie.

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een (medisch) verbale therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van trance, een diepe ontspanning, om toegang te krijgen tot het onbewuste. Binnen deze trance kan de cliënt het denken loslaten waardoor hij of zij makkelijker contact kan leggen met zijn of haar gevoelslagen van het onbewuste. Binnen het onbewuste kan de cliënt werken met interne hulpbronnen en het vinden van de eigen weg om met zijn of haar eigen problemen om te kunnen gaan. De hypnotherapeut begeleidt de cliënt hierbij. Hypnotherapie werkt alleen als er wederzijds vertrouwen is tussen cliënt en therapeut. De cliënt heeft altijd in de hand wat er besproken en behandeld wordt.

Uit onderzoek bleek dat de hypnosetoestand een unieke bewustzijnstoestand is.

De bewustzijnstoestand is duidelijk anders dan als men wakker is of slaapt. De naam van het Griekse woord ‘hypnos’ voor ‘slaap’ is dus ook eigenlijk niet juist. Bij deze toestand horen speciale technieken: de inductietechnieken, die helpen om in de hypnosetoestand te gaan en de deductietechnieken, die helpen om de toestand weer in te ruilen voor de ‘wakkere’ toestand. Verdiepende technieken helpen mensen dieper in hypnose te gaan of er goed in te blijven. Inmiddels is er ook veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, zodat het beter dan ooit beschreven en toegepast kan worden.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een wetenschappelijk geteste en beproefde psychotherapeutische methode om vaak voorkomende emotionele problemen aan te pakken. Het heeft als doel om je problemen op te sporen en specifieke doelen op te stellen over hoe je liever zou willen leven.
De therapie leert de cliënt technieken aan om fouten in hun denken op te sporen en je gedachten, attitudes, filosofieën en opvattingen eigen te maken waar je meer baat bij hebt. Het geeft ook de mogelijkheid om je dagelijkse functioneren te verbeteren.
Binnen de cognitieve therapie wordt gebruik gemaakt van bepaalde gesprekstechnieken om defecten in de kijk die de cliënt heeft op de wereld te analyseren.
Cognitieve gedragstherapie kan net als hypnotherapie toegepast worden bij depressies, boosheid, angsten en fobieën, minderwaardigheidsproblematiek, gedragsproblematiek en aanvaarding van verlies op sociaal en lichamelijk gebied.

NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een krachtige, effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen. NLP wordt daarom steeds vaker in allerlei beroepen en omgevingen toegepast.
Uitgangspunt van NLP is dat de mens in staat moet zijn om het leven prettig te vinden en ervan te genieten. Door een gebeurtenis kan dit vermogen worden aangetast. Die gebeurtenis kan ingrijpend zijn, maar ook een ogenschijnlijk onbelangrijke, of kleine gebeurtenis of opmerking kan een groot effect hebben op ons doen, denken, handelen en gedrag.
NLP richt zich niet op problemen maar op oplossingen. Door NLP bereik je in korte termijn een balans in jezelf. Hierdoor ben je in staat om het beste uit jezelf en de ander te halen en daardoor op een andere manier met jezelf en anderen om te gaan. Vanuit de technieken die NLP biedt kies je je eigen middelen om dat doel te bereiken. NLP is daarom uiterst geschikt als hulpmiddel om zelf aan de slag te gaan en snel en merkbaar resultaat te halen.

RET

Centraal binnen de RET staat de uitspraak van de Griekse wijsgeer Epictetus,”Het zijn niet de gebeurtenissen die de mens angstig maken, maar slechts de wijze waarop de mensen ernaar kijken.”
Doormiddel van RET richt de therapeut zijn aandacht op het opsporen en weerleggen van de onjuiste veronderstellingen die de cliënt heeft over de werkelijkheid.

RET heeft als doel de cliënt in staat te stellen langer en gelukkiger te leven, het leert hoe ze hun emotionele problemen zo klein mogelijk kunnen maken en effectief te kunnen gedragen. Daarnaast wil men met RET bereiken dat mensen rationeler gaan denken. Dat mensen de juiste gevoelens op het juiste moment ervaren en dat mensen functioneler en effectiever gedrag gaan vertonen.
In het kort gezegd is het doel van RET de cliënt naast intellectueel inzicht, emotioneel inzicht te geven.