Beroepsverenigingen

Na mijn diplomering heb ik mij aangesloten bij de NBVH. De NBVH, is een beroeps vereniging die speciaal gericht is op therapeuten die De NBVH is de grootste non-profit beroepsvereniging van hypnotherapeuten in Nederland. Onze circa 400 leden zijn opgeleid op HBO-niveau en voldoen aan strenge eisen. Jaarlijks wordt hun licentie na zorgvuldige controle vernieuwd. Mijn Licentienummer is 10122

Naast de NBVH ben ik ook aangesloten bij de RBVZ, Dit overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.
RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Registratie
Alleen therapeuten op Hbo-niveau en artsen binnen de complementaire zorg worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.

Tuchtrecht
Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

Mijn licentienummer bij de RBVZ is 403074R